Guide: Alt du trenger å vite om innboforsikring

Vi har tidligere skrevet en artikkel om husforsikring. En annen boligforsikring som er like viktig er innboforsikringen. Mens husforsikringen dekker selve boligmassen, dekker innboforsikringen alt du har av løse gjenstander. Dette omfatter blant annet møbler, klær, TV, PC, verktøy, kjøkkenutstyr og liknende.

Vi vil i denne artikkelen gå gjennom hva innboforsikringen dekker av skader, samt gi deg noen tips om hva du bør være klar over når du skal sørge for å forsikre tingene dine. Se også vår artikkel om alt du trenger å vite om husforsikring.

Hva er en innboforsikring?

Innboforsikringen er en forsikring for alt du eier av løsøre. Løsøre er ting som ikke er fastmontert eller spesielt tilknyttet akkurat den boligen du bor i. Det meste som blir med flyttelasset ditt om du eventuelt flytter, skal dekkes av innboforsikringen. Om du knuser mobilen din eller et lynnedslag ødelegger TVen din, er det innboforsikringen din som kan redde deg.

Forsikringsselskapene tilbyr som regel både en standard innboforsikring og en utvidet innboforsikring. En standard innboforsikring dekker i hovedsak bare de største katastrofene som kan skje. Dette gjelder som regel brann, store vannskader og innbrudd i hjemmet ditt. En utvidet innboforsikring vil i tillegg dekke typiske hverdagsuhell. Som for eksempel at din TV eller mobil faller i gulvet og knuser, eller at du søler kaffe over PCen din.

Guide: Slik får du billigste innboforsikring

Vi i Boligmag anbefaler å bruke anbudstjenesten Tjenestetorget.no. Skal du ha billig og god innboforsikring, så bør du la bankene krige om å få deg som kunde.

Du bør i aller høyeste grad unngå å gå for «det beste og billigste».

Tjenestetorget.no er en gratis og uforpliktende tjeneste som er nyttige både for deg som har innboforsikring, men også for deg som skal tegne forsikring for første gang.

Slik fungerer anbudstjenesten:


1. Send inn søknad

Du sender enkelt inn en søknad i løpet av et par minutter. Deretter er det opp til Tjenestetorget å sende informasjonen videre til forsikringsselskapene.

2. Bankene kriger om deg som kunde

Selskapene mottar din søknad og skreddersyr sitt beste tilbud.

3. Du får tilbud

Når alle forsikringsselskapene har fått tid til å gi et tilbud til deg, så får du svar raskt fra Tjenestetorget.

PS! Tjenesten er selvfølgelig helt gratis og 100 % uforpliktende.


Hvilke typer skadehendelser dekkes av innboforsikringen?

BRANN

Dersom ditt løsøre går tapt som følge av en brann, vil dette dekkes av innboforsikringen din. Som regel gjelder dette uansett hvor innboet ditt befinner seg når det blir utsatt for brannen. Har du for eksempel mye personlig utstyr på arbeidsplassen din og denne bygningen går opp i røyk, vil dine gjenstander kunne dekkes av din innboforsikring.

Da vi skrev vår artikkel om husforsikring, nevnte vi hvor viktig det var å respektere sikkerhetsforskrifter for å unngå brann. Akkurat det samme gjelder for innboforsikringen. Om du ikke sørger for at brannsikkerheten er forsvarlig eller gjør noe uaktsomt som fører til brann, kan du risikere store avkortninger i erstatningen om en brann skulle oppstå.

Brannforskriftene i innboforsikringen din inkluderer som oftest også lynnedslag og elektriske fenomenskader. Elektriske fenomenskader kan for eksempel være overspenning som følge av feil hos nettselskap eller strømleverandør. Om dette fører til at elektronikk ødelegges, skal dette være dekket av innboforsikringen.

TIPS: Dersom du får melding av nettselskap eller strømleverandør om feil på det elektriske anlegget, kan det lønne seg å ta godt vare på disse. Dette kan føre til skader på elektronikk som oppdages senere, og er god dokumentasjon om du vil få dekket dette av forsikringen din.

VANN

De fleste vannlekkasjer fører stort sett først og fremst til skader på bygningen og fastmonterte bygningsdeler. Det er likevel noen vannlekkasjer som også kan ramme innboet ditt i svært stor grad.

Det innboet som er mest utsatt for vannskader er det som står i kjellerboder i blokker. Om det først oppstår vannskader her, kan disse være omfattende. Dette er ofte tilbakeslag fra kommunalt avløp, men kan også være lekkasjer fra bygningens røranlegg som frakter mye vann. Dette kan føre til at store mengder lagret innbo i alle bodene blir ødelagt eller må renses.

Eier du en enebolig med innredet kjeller eller en grovkjeller som blir brukt som lagringsplass for tingene dine, kan dette også føre til omfattende skader om uhellet først er ute. Her må du sørge for at du gjør det du skal for å unngå skade. Det viktigste å sørge for er at avløpet ditt er i god stand, og at dreneringen av nedbør rundt huset er velfungerende.

TIPS: Noen av de vanligste «vannskadene» på innbo og løsøre er muggskader og fuktskader som skyldes kondens eller høy luftfuktighet over tid. Dette vil ikke være dekket av noen innboforsikring. Pass på at du lagrer tingene dine i et forsvarlig inneklima.

TYVERI

Noe av det mest irriterende som kan skje med innboet ditt er at det blir stjålet. At gjenstander du har kjøpt og ofte har fått et personlig forhold til er i urettmessige hender er en kjip følelse. Innboforsikringen din dekker ofte det økonomiske tapet ved tyveri, men det er en del ting du må passe på for å få full erstatning.

Det vanligste stedet å bli frastjålet verdigjenstandene sine er på et utested, kafé eller på kollektivtrafikk. Det er vanlig at innboforsikringer ikke dekker disse tyveriene. Og hvis de gjør det, stiller de strenge krav til at du har passet på tingene dine godt. Om du bærer med deg svært dyre gjenstander utendørs eller på utesteder (for eksempel dyre klokker), kan det lønne seg å tegne en egen verdisakforsikring for disse dyre gjenstandene. Vi kommer tilbake til verdisakforsikringer senere i artikkelen.

TIPS: Om du blir frastjålet ting utenfor boligen din, er det ikke alltid innboforsikringen dekker dette. Det er likevel mulig reiseforsikringen din kan hjelpe deg i noen tilfeller. Har du en helårs reiseforsikring, bør du også høre med reiseforsikringen din om du blir utsatt for tyveri utenfor hjemmet.

Den vanligste tyverisaken som meldes til forsikringsselskaper er sykkeltyverier. Om du bor i en relativt stor by og låser sykkelen din utendørs, er den ekstremt utsatt for tyveri. Tyveri av sykler dekkes av alle innboforsikringer. Dette gjelder også om du låser den utenfor hjemmet med en god lås. Likevel er det ofte en beløpsbegrensning som bestemmer hvor mye du kan få erstattet per sykkeltyveri. Eier du en veldig dyr sykkel, kan det derfor lønne seg å tegne en egen forsikring på sykkelen.

TIPS: Eier du en dyr sykkel og låser den utendørs når du er på jobb eller andre steder utenfor hjemmet? Da bør du passe på å ha en FG-godkjent sykkellås. FG står for Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. Mange forsikringsselskaper krever at du låser dyre sykler med FG-godkjente låser for å få erstatning ved tyveri. Se den oppdaterte listen over godkjente låser ved å trykke her.

FLYTTING

At løsøret ditt får skader under flytting er dessverre veldig vanlig. Innboforsikringer har ofte dekning for uhellskader som oppstår under flytting. Dette kan være knusningsskader som oppstår under transport, eller innbrudd i biler full av løsøre som står parkert i løpet av en flytteprosess.

Skal du flytte et stort og verdifullt flyttelass på egenhånd, er det lurt å forsikre seg om at innboforsikringen din dekker denne type skader. Det kan lønne seg å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt om du er usikker. Noen forsikringsselskaper tilbyr egne transportforsikringer ved flyttelass dersom den ordinære dekningen ikke er god nok.

TIPS: Innboforsikringen din dekker ikke skader under flytting som er organisert av et flyttebyrå. Seriøse flyttebyråer har egne ansvarsforsikringer som dekker skader dersom de skulle forårsake det på ditt innbo. Dessverre er denne bransjen full av useriøse aktører. Pass på at du bestiller et seriøst firma dersom du trenger profesjonell hjelp med flyttingen. Du kan tape veldig mye på skader forårsaket av noen som ikke er villige eller i stand til å gjøre opp for seg.

SKADEDYR

Skadedyr som kan gjøre skade på bygningen din er det bygningsforsikringens ansvar å bekjempe. Dette gjelder for eksempel mus, rotter, stokkmaur og borebiller. Det er derfor ikke vanlig at innboforsikringen dekker bekjempelse av disse dyrene. Det finnes derimot noen insekter som er ganske uutholdelige å ha i hus selv om de ikke gjør så mye skade på bygningsmassen. Disse dyrene kan de beste innboforsikringene hjelpe deg med å bli kvitt.

Insekter som gjør minimal eller ingen skade på boligen din kan likevel være et mareritt å leve med. I Norge gjelder dette spesielt veggedyr, skjeggkre og kakerlakker. Har du en utvidet innboforsikring, vil du som regel få hjelp til å bli kvitt disse småkrypene om du oppdager dem i boligen din.

Spesielt skjeggkre og kakerlakker har rykte på seg for å være svært vanskelige å utrydde. De beste skadedyrselskapene i landet har derimot svært gode metoder for å bli kvitt også disse skadedyrene. Forsikringsselskapene har gode kontakter og avtaler med de beste skadedyrselskapene i Norge. Du kan derfor føle deg trygg på at du får gjennomført god skadesanering dersom du har en forsikring som dekker bekjempelse av insektet du er plaget med.

INNBOKASKO

Kasko er et forsikringsbegrep som i innbo-sammenheng best kan beskrives som «uhellskader». Alt av utilsiktede hverdagsuhell som fører til skade på tingene dine er en innbokaskoskade. For eksempel om du søler kaffe på PCen din, om du mister mobilen din på baderomsflisene, eller om TVen knuser mens du forsøker å henge den opp på et veggfeste.

Du må som regel ha en utvidet innboforsikring for å få erstattet disse hverdagsuhellene. Disse uhellene fører som regel ikke til de største økonomiske tapene, men for en fattig student kan en sølskadet MacBook til 12 000 kroner føles som en katastrofe. Denne typen skader er for mange derfor en hovedgrunn til å velge en utvidet innboforsikring fremfor en standard innboforsikring.

Mange forsikringsselskaper har avtaler med verksteder for reparasjon av ødelagte PCer, mobiltelefoner og nettbrett. Det lønner seg derfor å sende inn en skademelding så fort skaden har skjedd. Dersom ditt selskap dekker skaden, vil prosessen med å reparere eller erstatte gjenstanden bli satt i gang så fort som mulig.

MERUTGIFTER VED UBEBOELIGHET

Forestill deg at det skjer en bygningsskade som gjør det umulig for deg å bo i boligen din. For eksempel en brann eller stor vannlekkasje som gjør boligen ubeboelig i flere måneder. Da vil bygningsforsikringen din dekke en markedsleie som tilsvarer hva det vil koste å leie en tilsvarende bolig i samme område. Dette vil de utbetale for hele perioden boligen er ubeboelig. Dette er ofte langt fra nok til å leie en midlertidig bolig i samme periode. Midlertidig leie er som regel mye dyrere enn langtidsleie, spesielt om du må ta inn på et hotell eller leilighetshotell.

Utgiftene for midlertidig bolig som overskyter markedsleien du får utbetalt av bygningsforsikringen, vil bli dekket av innboforsikringen. Det vil for eksempel si at dersom bygningsforsikringen dekker en markedsleie på 10 000 kroner i måneden, mens din midlertidige bolig koster 25 000 kroner i måneden, vil innboforsikringen dekke de resterende 15 000 kronene.

TIPS: Dersom du er leietaker, er det utleieren som får utbetalt et beløp tilsvarende din leie av bygningsforsikringen i den perioden boligen er ubeboelig. Du skal selvsagt ikke betale leie i denne perioden. Du kan i stedet bruke det du ellers ville betalt i leie for å finne et midlertidig sted. Innboforsikringen din vil hjelpe deg om denne leien ikke er tilstrekkelig til å leie noe sted midlertidig.

I tillegg til bokostnadene kan innboforsikringen hjelpe til med andre utgifter du har som du ikke ville hatt dersom boligen din ikke hadde vært ubeboelig. For eksempel hvis du har lengre vei til jobb fra ditt midlertidige bosted, eller ekstrautgifter til mat hvis du bor på hotell uten mulighet til å lage varm mat selv.

TIPS: Om du vet at boligen din er eller kommer til å bli ubeboelig som følge av en skade, ta umiddelbart kontakt med innboforsikringsselskapet ditt. De har ofte avtaler med leilighetshoteller du kan benytte, eller gode tips for hvordan du kan finne deg en midlertidig bolig. I tillegg kan du ikke alltid forvente å få dekket alle kostnader i etterkant om du har tatt inn på et dyrt hotell dersom det var billigere alternativer tilgjengelig.

Andre ting innboforsikringen dekker

Innboforsikringen har også en del andre dekninger enn de vi har nevnt nå. Her lister vi opp noen av de viktigste:

 • Ansvar: Ansvarsdekningen i innboforsikringen er aktuell om du eller andre i husstanden av en eller annen grunn blir juridisk erstatningsansvarlige for skade på andre personer eller ting som ikke tilhører deg. Bortsett fra bilforsikringen (eller andre motorkjøretøyforsikringer), er dette sannsynligvis den viktigste og mest omfattende ansvarsforsikringen du har.
 • Rettshjelp: Havner du i en økonomisk tvist som privatperson, kan rettshjelpdekningen i innboforsikringen hjelpe deg med noen advokatutgifter. En økonomisk tvist oppstår når du retter et krav mot en motpart som bestrider kravet. Eller motsatt, om du bestrider et krav rettet mot deg.
 • ID-Tyveri: De utvidede innboforsikringene har ofte en dekning for rettshjelp i forbindelse med ID-tyveri. Som regel dekker ikke disse de økonomiske tapene du har hatt i forbindelse med ID-tyveriet, men kun advokathjelp.
 • Borettslag/sameie: De fleste innboforsikringer har noen ekstra dekninger dersom du bor i sameie eller borettslag. Bygningsforsikringene i borettslag har ofte svært høye egenandeler ved skade. Derfor er en rekke mindre bygningsskader som kan skje i leiligheten din ofte dekket av innboforsikringen også. Dette kan for eksempel gjelde knust vindu, knust porselensvask og knust induksjonstopp.

Verdisakforsikring

Har du noen svært dyre verdisaker, kan de i mange tilfeller lønne seg å tegne en egen forsikring for disse. Spesielt dyre gjenstander du jevnlig tar med deg utenfor hjemmet. Dette kan for eksempel være dyre klokker eller smykker. Om du mister eller blir frastjålet disse gjenstandene utenfor hjemmet, er det ofte begrenset hvor mye du kan få dekket av innbo- eller reiseforsikringen.

Har du en svært dyr sykkel, vil det også kunne lønne seg å tegne en egen forsikring på denne. For det første dekker innboforsikringene stort sett sykler med en beløpsbegrening. Har du en sykkel til 80 000 kroner, kan du risikere få igjen under halvparten av innboforsikringen om den blir stjålet. I tillegg dekker ofte ikke den ordinære innboforsikringen skader på sykkel under bruk. Noe som kan bli skjebnesvangert om du velter og ødelegger den svindyre karbonsykkelen din.

En verdisakforsikring er en «all risks»-forsikring som dekker det meste av tilfeldige skadehendelser du kan tenke deg, med veldig få unntak. Du bør likevel være nøye med å passe godt på gjenstandene. Om du ikke sørger for at de er tilstrekkelig sikret mot tyveri eller andre hendelser, kan du oppleve at erstatningen blir avkortet om noe skal skje.

TIPS: Om du eier svært dyre smykker som uansett bare ligger hjemme i et skrin, er det ikke nødvendigvis noen vits i å tegne egen forsikring for disse. Det er stort sett bare brann eller tyveri/innbrudd i hjemmet ditt som kan ramme gjenstander som disse, og det vil være dekket ubegrenset av din vanlige innboforsikring.

Hva dekkes ikke av innboforsikringen?

Det er en del hendelser som ofte meldes til innboforsikringen uten at de er dekket. Det kan være viktig å være klar over at du ikke får disse erstattet. Her er en liste med de vanligste:

 • Ukjent skadeårsak: Opplever du at PCen din bare sluttet å fungere skikkelig en dag, eller at mobiltelefonen din plutselig ikke vil slå seg på uten at du vet hvorfor? Da kan du nok se langt etter noen erstatning fra innboforsikringen. Det er du som har bevisbyrden for at det har skjedd en hendelse som forsikringen dekker. Ting som blir ødelagt av uviss årsak vil ikke erstattes.
 • Produktfeil: Om det er noe galt med et av produktene du har kjøpt, og det ikke fungerer som det skal, burde dette dekkes av forhandler eller produsent. Noen ganger kan det være vanskelig å nå gjennom med et krav mot dem. Det vil likevel ikke dekkes av innboforsikringen din. Innboforsikringen dekker kun skader forårsaket av ytre hendelser.
 • Elde/slitasje: Om en elektronisk gjenstand bare slutter å fungere en dag, er sjansen veldig stor for at det bare er på grunn av slitasje. All elektronikk blir til slutt gammel og slitt, ofte tidligere enn man hadde forventet. Da kan man ikke forvente at forsikringen vil kunne hjelpe deg.

TIPS: Om fryseren eller kjøleskapet ditt plutselig slutter å fungere uten at du vet hvorfor, er det stor sjanse for at produktet ikke dekkes av innboforsikringen. De fleste innboforsikringer dekker likevel verdien av matvarene som har gått tapt, uansett skadeårsak. Om det er store mengder matvarer som blir ødelagt, kan det derfor være verdt det å melde skaden til forsikringsselskapet i disse tilfellene.

Helt til slutt

Innboforsikringen er den mest brukte forsikringen i Norge. Det er en forsikring veldig mange trenger å bruke i løpet av livet, og det er mange som er interessert i akkurat hva den kan hjelpe dem med. Vi har forsøkt å skrive en artikkel om de viktigste aspektene uten at det blir for langt og overveldende. Det er derfor en del detaljer vi ikke har klart å komme inn på i denne teksten. Om du trenger mer informasjon, eller om du har spørsmål rundt noe av det som står i artikkelen, er det bare å gi beskjed i kommentarfeltet under. Vi i Boligmag har god kunnskap om dette, og vi skal svare deg så godt vi kan.

Ofte stilte spørsmål

Er innboforsikring nødvendig?

Mange tenker at de eier så få verdifulle personlige gjenstander at det ikke er nødvendig å tegne noen innboforsikring. Dette gjelder kanskje spesielt unge personer som bor i leiligheter. De fleste av oss har derimot innbo for langt større verdier enn vi tror. Verdien av alt av ting vi ikke tenker så mye på og har stuet bort i skuffer og skap, beløper seg som regel til en ganske høy sum.

Det er ikke alle som har behov for en utvidet innboforsikring. Vi anbefaler derimot alle å minst tegne en standard innboforsikring som dekker de største katastrofene som kan skje i livet ditt.

Trenger jeg innboforsikring i utleieleilighet?

I en utleieleilighet kan både utleier og leietaker tegne sin egen innboforsikring på adressen. Utleiers innboforsikring dekker innboet som leies ut med leiligheten, og som eies av utleier. Leietakers innboforsikring dekker leietakerens personlige innbo. Dersom leiligheten leies ut møblert, burde derfor både utleier og leietaker ha sin egen forsikring. Om leiligheten leies ut umøblert, er ikke innboforsikring nødvendig for utleier.

Merk at de fleste forsikringsselskaper også tilbyr egen utleieforsikring. Denne dekker som regel ubetalt husleie, hærverk påført av leietaker og eventuelle utgifter til utkastelse.

Dekker innboforsikring knust mobil?

Knuste mobiler er noen av de vanligste innboforsikringssakene. For å få dekket knust mobil, må du som regel ha en utvidet innboforsikring. Siden disse skadene er så vanlige og høyt etterspurt hos kundene, tilbyr ofte forsikringsselskapene lavere egenandeler ved mobilskader. Har du en god innboforsikring, vil du derfor sannsynligvis få god hjelp av forsikringsselskapet om du er uheldig og knuser den

Dekker innboforsikring briller?

Ja. Brillene dine er en del av innboet ditt. Disse vil være dekket av innboforsikringen din på samme måte som alt annet du har av løsøre. Men merk at det ikke er alle innboforsikringer som dekker skader i form av riper, som er noe av det vanligste som kan skje med briller.

Har du noen kommentarer eller tips til inspirasjon? Legg igjen en kommentar under!

4 kommentarer om “Guide: Alt du trenger å vite om innboforsikring”

 1. Hei, jeg vet at du ikke skriver så mye om pris på innboforsikring. Men jeg har fått et tilbud fra DNB på 220 kroner i måneden. Bor i en ett-roms-leilighet på Oslo Øst (Ensjø) og har egentlig ikke særlig store verdier i den.

  Er det en god deal?

  Svar
  • Hallo.

   Ja, det høres ut som en god deal. Dette er nemlig AKKURAT det samme pristilbudet som en kamerat av meg fikk på sin leilighet på 38 kvadratmeter. Den ligger på Kampen.

   Svar
 2. Bør man egentlig gå til BANKER eller til FORSIKRINGSSELSKAPER når man skal kjøpe innboforsikring?

  Jeg ble forvirret da jeg så at Nordea og andre selskaper også tilbyr et produkt som kalles «innbo».

  Svar
  • Hei, Inge.

   Banker er også ofte i samarbeid med forsikringsselskaper. DNB er for eksempel i samarbeid med Fremtind.

   Gjensidige er vel både et forsikringsselskap og en bank.

   Svar

Legg igjen en kommentar